11 Da Varsavia
Trasparenti come cristalli
di Tessa Capponi   

Share

Święci pracują w ciszy podczas gdy inni wychwalają swoje sukcesy lub rozpaczają nad swymi porażkami. Święci wiedzą, że słowa mają leczyć a nie ranić. Święci mogą się wydać niesympatyczni, jako że nie mają czasu na małostkowości ponieważ muszą zajmować się maluczkimi.

Święci proszą o mało dla siebie, ale o wiele dla innych i w obu wypadkach dziękują ci tak jakbyś otworzył przed nimi bramy raju. Święci wiedzą, że cierpienie jest czymś wielkim, nie dającym się zmierzyć i dlatego pragną pocieszać nas wszyskich, zawsze. Święci nie mają wyznaczonych godzin pracy bo wiedzą, że czas jest bezcenny. Święci są w stanie nie myśleć nigdy o przeszłości ponieważ wiedzą, że ona już nie istnieje. Święci są w stanie nie myśleć o przyszłości, ponieważ dziś jest tym wszystkim co posiadają. Świętych spotykamy codziennie; radują się gdy widzą nasz uśmiech i martwią się gdy jesteśmy smutni. Nie zarzucają nas mądrymi słowami, ale obejmują nas mocno i mówią „nie bój się“. Święci, z upływem czasu, stają się przezroczyści, jak najpiękniejszy kryształ i poprzez nich przebija światło Miłości, które „porusza słońce i inne gwiazdy“.

 

 

Traduzione:

I santi lavorano in silenzio quando gli altri si gloriano dei propri successi o si lamentano delle proprie sconfitte.
I santi sanno che le parole servono a curare e non ferire.
I santi possono sembrare antipatici perché non hanno tempo da perdere in piccinerie perché hanno troppo da fare ad aiutare i piccoli.
I santi chiedono poco per sè, tanto per gli altri ed in ambedue i casi ti ringraziano  come se tu gli avessi aperto le porte del paradiso.
I santi sanno che la sofferenza è una, immensa, non misurabile, per questo sono capaci di consolare ciascuno di noi, sempre.
I santi non hanno orari perché sanno che il tempo è prezioso.
I santi sono capaci di non pensare mai al passato perché sanno che non esiste più.
I santi sono capaci di non pensare al futuro perché l’oggi è tutto ciò che possiedono.
I santi li incontriamo tutti i giorni: si rallegrano quando sorridiamo e si affliggono quando ci vedono tristi. Non ti stordiscono con parole sagge ma ti stringono forte e ripetono non aver paura.
I santi col passar del tempo diventano trasparenti come bellissimi cristalli ed attraverso di loro rifulge la luce  dell’amore, quello che move il sole e l'altre stelle.

Share