Han Qiaosheng: Tổng giám đốc Tây Ban Nha, người đã buộc Wu Lei như thế này?Bolagila trực tuyến

Han Qiaosheng: Bạn có bắt buộc Wu Lei như thế này không?[Bolagila Online]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 1 tháng 1: Chủ nhà nổi tiếng Han Qiaosheng đã nhận xét về tình hình Tây Ban Nha trên nền tảng xã hội.Han Qiaosheng đã viết: Gần đây, Hulk đã chuyển từ Thượng Hải sang cảng Thượng Hải