Tín hiệu lạc quan từ Quang Hải

Tín hiệu lạc quan từ Quang Hải

Lạc quan từ việc đây là “bản hợp đồng dài hạn”, nghĩa là cầu thủ 25 tuổi đã xác định cho mình một ch