demba ba

demba ba

Chẳng ai nghĩ Demba Ba từng gẫy lìa chân lại có thể xử lý tinh tế thế này đây【demba ba】:Từng gãy châ