eric garcia

Barca CHÍNH THỨC có chữ ký của Eric Garcia【eric garcia】:Một ngày sau khi ký hợp đồng với Aguero, Bar

eric garcia

Barca CHÍNH THỨC có chữ ký của Eric Garcia【eric garcia】:Một ngày sau khi ký hợp đồng với Aguero, Bar