HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam được đặc cách khi tập huấn Hàn Quốc

HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam được đặc cách khi tập huấn Hàn Quốc

Sau gần 10 ngày tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam đã c