Cavani sẽ rời Manchester United!Cha anh thừa nhận: Anh ấy không vui ở Anh Judi Bola Châu Á

Cavani sẽ rời Manchester United!Cha anh thừa nhận: Anh không vui ở Anh [Judi Bola Asia]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 3: Tiền đạo của Uruguay Cavani và Manchester United đã hết hạn vào mùa hè này.Gần đây, nhiều người có nhiều phương tiện truyền thông gần đây cho biết Cavani sẽ trở lại Nam Mỹ để chơi vào mùa hè này.cavani