Tin tuyển Trung Quốc không được tắm tại sân Hàng Đẫy là tin giả

Tin tuyển Trung Quốc không được tắm tại sân Hàng Đẫy là tin giả

Theo ban tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc, sân Hàng Đẫy đã được chuẩn bị đầy đủ v