Kế hoạch vực dậy Man United của McClaren: Năng lượng, ngôn ngữ và văn hóa

Kế hoạch vực dậy Man United của McClaren: Năng lượng, ngôn ngữ và văn hóa

McClaren đã công khai chỉ trích các cầu thủ không đóng góp được nhiều cho câu lạc bộ nhưng thường xu