Ăn chơi xa xỉ như dàn WAGs tuyển Anh: Chỉ vì lệnh cấm rượu chè, thuê luôn du thuyền 5 sao để bù khú

Ăn chơi xa xỉ như dàn WAGs tuyển Anh: Chỉ vì lệnh cấm rượu chè, thuê luôn du thuyền 5 sao để bù khú

Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa hè tại Qatar, World Cup 2022 phải tới cuối năm nay mới kh