Tuyển nữ futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị SEA Games 31

Tuyển nữ futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị SEA Games 31

Danh sách tập trung lần này có 22 vận động viên, sẽ tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tr