zidane rời real

zidane rời real

Real sụp đổ vì Perez bỏ qua 3 lời khuyên của Zidane trước ngày rời Bernabeu!【zidane rời real】:​Cựu C